Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) neboli Energetický štítek je povinnou přílohou při prodeji nemovitosti již několik let. Jeho vypracování vás vyjde u rodinného domu na cca 3000- 5000 Kč. U bytu je vypracování štítku trochu komplikovanější, a proto o zpracování štítku požádejte správce domu.

Již několik let platí zákonná povinnost mít vypracován energetický štítek při prodeji, ale pozor i při pronájmu své nemovitosti. Nejenom že jej musíte předat novému majiteli nemovitosti, musíte s ním disponovat již při samotné inzerci nemovitosti. Tato povinnost se týká jak prodeje, tak pronájmu.

Při nedodržení zákonné povinnosti vás může čekat sankce od Státní energetické inspekce (https://www.cr-sei.cz/?portofolio=kontrolujeme-penb).

Pamatujte na to, že zákonná povinnost dodání a předání PENB novému majiteli při prodeji nemovitosti může zpochybnit a anulovat i již podepsanou Kupní smlouvu se všemi důsledky s tím spojenými po dobu tří let od jejího podpisu.

Potřebujete Průkaz energetické náročnosti budovy?

Vyplňte tento kontaktní formulář: