Pokud jste se v loňském roce stali majiteli nemovitosti, máte čas do konce ledna podat daňové přiznání. To bude sloužit jako základ pro budoucí platby daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Předmětem daně nejsou jen domy a byty, ale také pozemky, zdanitelné stavby nebo nebytové prostory.

Daň z nemovitých věcí se platí vždy v květnu. Samotné přihlášení k dani, resp. daňové přiznání se podává jen jedenkrát, a to rok následující po tom, co nový majitel nemovitost pořídil. Kupující se přihlašuje jako nový plátce daně a prodávající se odhlašuje a tím informuje finanční úřad, že již tato povinnost pro něj neplatí. Podání je možné pouze od 1. do 31. ledna a vztahuje se vždy k nemovitostem, u kterých došlo ke změně v předchozím roce.

Daňové přiznání nejen pro nové majitele nemovitosti

Daňové přiznání se týká nejen všech nemovitostí s novými majiteli, ale také těch, kde se změnily parametry, které ovlivňují daňový výpočet. Například pokud jste přistavovali, měnili rozlohu pozemku nebo z něj udělali stavební parcelu. Pokud jste daň již v minulosti platili a nedošlo k žádné zásadní změně, můžete zůstat v klidu. V takovém případě není třeba přiznání znovu podávat.

Rozhodným datem změny (ve většině případů je jím zápis nového majitele nemovitosti) je konec roku, tedy 31.prosinec. U nemovitostí, které jsou již podané na katastru, ale stále probíhá přepis na nového majitele, bude přiznání k dani podáno až o rok později, tedy v lednu následujícího roku.

Rozhodující je den podání daňového přiznání

Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Podání lze učinit osobně nebo elektronicky na portále: www.daneelektronicky.cz vyplněním formuláře a odesláním prostřednictvím datové schránky. Pokud nemáte možnost ani povinnost využít datového podání, lze formulář lze vyplnit, vytisknout a fyzicky či poštou poslat na příslušný úřad.

Za datum podání se u daňového přiznání považuje den odeslání – rozhodující je razítko pošty, podatelny finančního úřadu nebo elektronická stopa dokumentu, pokud je podáváno prostřednictvím datové schránky.

Splatnost daně z  nemovitých věcí

Samotná daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května. Od finančního úřadu majitelé nemovitostí každým rokem dostanou informaci o výši daně a termínu uhrazení. Toto probíhá již automaticky a majitelé nemusí podnikat žádné další kroky.

Ing. Tomáš Frýdek
Majitel, RE/MAX Delta

Břeclav, Hodonín, Slavkov u Brna, Kyjov